Zaproszenie do udziału w konkursie „Materiały edukacyjne w pracy nowatorskiego nauczyciela” – do 4 maja

Zaproszenie do udziału w konkursie „Materiały edukacyjne w pracy nowatorskiego nauczyciela” – do 4 maja

Zapraszamy nauczycieli wszystkich typów szkół województwa podlaskiego do udziału w konkursie Podlaskiej Platformy Edukacyjnej

„Materiały edukacyjne w pracy nowatorskiego nauczyciela”

Organizatorem Konkursu jest Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku, ul. Złota 4, 15-016 Białystok, zwane dalej Organizatorem, we współpracy z Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Łomży, Biblioteką Pedagogiczną w Łomży, Departamentem Społeczeństwa Informacyjnego oraz Departamentem Edukacji, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

Cele konkursu:

1. Zachęcenie nauczycieli do wspomagania dydaktyki przedmiotowej narzędziami TIK.

2. Opracowanie materiału edukacyjnego z wykorzystaniem oprogramowania komputerowego.

3. Popularyzacja materiałów edukacyjnych i opublikowanie w zasobach Podlaskiej Platformy Edukacyjnej.

Czas trwania konkursu: od 10 stycznia 2018 r. do 4 maja 2018 r.

Prace konkursowe wraz z formularzem zgłoszeniowym należy przesłać do na adres organizatora konkursu.

Zasady Konkursu:

1. Konkurs odbywa się jednoetapowo.

2. Przeprowadzony będzie w dwóch kategoriach:

  • o samodzielnym opracowaniu materiału edukacyjnego w programie WBTExpress
  • o samodzielnym opracowaniu materiału edukacyjnego (film, prezentacja, materiały audio, materiały interaktywne, scenariusz itp.) w dowolnym oprogramowaniu komputerowym oraz dostępnych aplikacjach.

Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się w Regulaminie Konkursu zamieszczonym w załączniku.

Regulamin konkursu

Licencje Creative Commons

Formularz zgłoszeniowy