Zapraszamy do udziału w projekcie „Profesjonalni przywódcy w oświacie na terenie województwa podlaskiego”

Zapraszamy do udziału w projekcie „Profesjonalni przywódcy w oświacie na terenie województwa podlaskiego”

Szanowni Państwo Dyrektorzy, Wicedyrektorzy i osoby pełniące funkcje kierownicze w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych zapraszamy do udziału w projekcie „Profesjonalni przywódcy w oświacie na terenie województwa podlaskiego”.
Projekt jest realizowany przez Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku we współpracy z Towarzystwem AMICUS, na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 2.10. Wysoka jakość systemu oświaty.

Prosimy o wysyłanie zgłoszeń do organizatora – CEN w Białymstoku – strona internetowa: cenv3.bialystok.edu.plzakładka: REKRUTACJA DO PROJEKTU realizowanego ze środków UE „Profesjonalni przywódcy w oświacie na terenie województwa podlaskiego”.
Na stronie internetowej znajdują się wszelkie informacje, formularze, deklaracje – ZAPRASZAMY.
Kontakt telefoniczny: 85 653 77 53