Praca nauczycieli – zmiany w prawie oświatowym – konferencja

Praca nauczycieli – zmiany w prawie oświatowym – konferencja

Zapraszam Państwa Dyrektorów, Nauczycieli, Pracowników administracji szkół, przedszkoli i placówek oświatowych na konferencję „Praca nauczycieli – zmiany w prawie oświatowym”, która odbędzie się 12 lutego 2018 r. o godz. 10:00 w Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, ul. Mikołaja Reja 67B, sala 103.

Zajęcia poprowadzi Pani Monika Rękawek – prawnik Kuratorium Oświaty w Białymstoku.

W związku ze zmianami w ustawie Karta Nauczyciela oraz zgłaszanymi przez dyrektorów szkół potrzebami prawnego wyjaśnienia zapisów związanych z wymienioną ustawą na konferencji zostaną omówienia następujące zagadnienia:

  1. Zmiany dotyczące stosunku pracy, zatrudniania i zwalniania nauczycieli, rozwiązywania umowy o pracę.
  2. Urlopy nauczycieli i dyrektorów: urlop wypoczynkowy, urlop dla poratowania zdrowia.
  3. Zmiany dotyczące czasu pracy nauczycieli.
  4. Zmiany w ścieżce awansu zawodowego nauczycieli.
  5. Nowe zasady oceny pracy nauczycieli.

Proszę o zgłoszenie udziału w konferencji do dnia 9 lutego 2018 roku na formularzu zgłoszeniowym znajdującym się na stronie www.cen.suwalki.pl i przesłanie na adres: cen@cen.suwalki.pl lub telefonicznie 87 5670328 do pani Bożeny Anuszkiewicz.

Serdecznie zapraszam
Lidia Kłoczko, dyrektor Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach