„Orzeł Biały – nasza duma” – ogólnopolski konkurs plastyczny dla uczniów klas IV – VII szkół podstawowych

„Orzeł Biały – nasza duma” – ogólnopolski konkurs plastyczny dla uczniów klas IV – VII szkół podstawowych

W 2018 r. przypada 100. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. W ramach jubileuszowych obchodów organizowany jest ogólnopolski konkurs plastyczny „Orzeł Biały – nasza duma”, adresowany do uczniów klas IV – VII szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych oraz podopiecznych placówek oświatowo – wychowawczych.
Celem konkursu jest zainteresowanie dzieci i młodzieży znaczeniem symboli naszej państwowości, a także popularyzacja wiedzy o godle narodowym jako jednym z najistotniejszych znaków polskiego państwa od początku jego dziejów do czasów obecnych.
Szczegółowe informacje o konkursie zamieszczone są na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Białymstoku: www.kuratorium.bialystok.pl