Ministerstwo Środowiska zaprasza szkoły do udziału w akcji „Posprzątajmy Europę” (Let’s Clean Up Europe) – do 30 czerwca

Ministerstwo Środowiska zaprasza szkoły do udziału w akcji „Posprzątajmy Europę” (Let’s Clean Up Europe) – do 30 czerwca

Ministerstwo Środowiska pragnie zaprosić Państwa do włączenia się w akcję Let’s Clean Up Europe! (Posprzątajmy Europę!), która trwa od 1 marca do 30 czerwca.

Let’s Clean Up Europe! jest akcją organizowaną w ramach struktury Europejskiego Tygodnia Redukcji Odpadów (European Week for Waste Reduction – dalej: EWWR). Celem EWWR jest podnoszenie stanu świadomości europejskiego społeczeństwa z zakresu problematyki zapobiegania powstawaniu odpadów, a także zachęta szerokiego grona odbiorców do zaangażowania się we włączanie do akcji sprzątania oraz działań edukacyjnych na temat zrównoważonej gospodarki zasobami i odpadami.

W tym roku Polska pierwszy raz weźmie udział w Let’s Clean Up Europe. Akcja skierowana jest w dużej mierze do placówek edukacyjnych, dzięki czemu uczniowie mogą zaangażować się osobiście w szerzenie idei odpowiedzialnego obchodzenia się z odpadami oraz własnoręcznie zadbać o czystość swojej najbliższej okolicy poprzez zorganizowanie sprzątania śmieci z wybranej przez siebie lokacji.

W celu zaangażowania się w Let’s Clean Up Europe należy wypełnić krótki formularz dostępny pod adresem: https://bit.ly/2EA1QA8

Więcej informacji w języku polskim znaleźć można również na stronie Nasze Śmieci: https://bit.ly/2GMNON8