Początek: 20 lutego 2018
13:00
Koniec: 20 lutego 2018
17:40

Miejsce wydarzenia

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży

GPS: 53.180754210569, 22.076066487244

FD-21 

Zakres szkolenia:

  • Program eTwinning metodą realizacji podstawy programowej.
  • Prezentacja dobrych praktyk.
  • Warsztaty komputerowe „Narzędzia eTwinning Live i TwinSpace”.

Adresaci: dyrektorzy i nauczyciele wszystkich typów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych

Osoba prowadząca: Gracjana Więckowska – Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie

Liczba godzin dydaktycznych: 5,5

ZAPISZ MNIE NA TEN KURS zostaniesz przeniesiony do formularza, gdzie możesz dokonać zgłoszenia
Opłata za kurs
Darmowy
0,00

Kierownik

Jan Bielecki

NAUCZYCIEL KONSULTANT
mgr historii, coach, edukator, ekspert w sprawie awansu zawodowego nauczycieli, egzaminator, ekspert w sprawie podstawy programowej, lider profilaktyki agresji i przemocy, edukator mediatorów rówieśniczych, mediator, doktorant UW.
Obszary działań:
[lists…