Początek: 14 marca 2018
14:00
Koniec: 14 marca 2018
16:30

Miejsce wydarzenia

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, ul. Mikołaja Reja 67B

GPS: 54.1210901, 22.92799709999997

FD-55

Zakres szkolenia:

  • Dobre praktyki w realizacji działań zespołów przedmiotowych branży informatycznej.
  • Przykłady przedsięwzięć innowacyjnych, analiza egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe i wnioski do dalszej pracy.
  • Współpraca z partnerami społecznymi w zakresie kształcenia zawodowego.

Adresaci: nauczyciele kształcenia zawodowego

Liczba godzin dydaktycznych: 3

Uwaga: miejsce realizacji – siedziba wybranej szkoły prowadzącej kształcenie w zawodach informatycznych.

ZAPISZ MNIE NA TEN KURS zostaniesz przeniesiony do formularza, gdzie możesz dokonać zgłoszenia
Opłata za kurs
Darmowy
0,00

Kierownik

Krystyna Osakowicz

NAUCZYCIEL KONSULTANT
mgr inż. inżynierii środowiska
Obszary działań:
[lists style="style4"]
  • realizacja podstawy programowej teoretycznego i praktycznego kształcenia w zawodzie,
  • tworzenie i modyfikacja programu nauczania dla zawodu, wsparcie w zakresie edukacji zawodowej…