Początek: 29 maja 2018
14:00
Koniec: 29 maja 2018
17:00

Miejsce wydarzenia

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, ul. Mikołaja Reja 67B

GPS: 54.1210901, 22.92799709999997

FD-58

Zakres szkolenia:

  • Dobre praktyki w realizacji działań zespołów przedmiotowych branży hotelarsko-gastronomicznej.
  • Zmiany kształcenia w zawodzie.
  • Przykłady przedsięwzięć innowacyjnych, analiza egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe i wnioski do dalszej pracy.
  • Współpraca z partnerami społecznymi w zakresie kształcenia zawodowego.

Adresaci: nauczyciele kształcenia zawodowego

Liczba godzin dydaktycznych: 3

Uwaga:  miejsce realizacji – siedziba wybranej szkoły prowadzącej kształcenie w zawodach hotelarskich i gastronomicznych.

ZAPISZ MNIE NA TEN KURS zostaniesz przeniesiony do formularza, gdzie możesz dokonać zgłoszenia
Opłata za kurs
Darmowy
0,00

Kierownik

Krystyna Osakowicz

NAUCZYCIEL KONSULTANT
mgr inż. inżynierii środowiska
Obszary działań:
[lists style="style4"]
  • realizacja podstawy programowej teoretycznego i praktycznego kształcenia w zawodzie,
  • tworzenie i modyfikacja programu nauczania dla zawodu, wsparcie w zakresie edukacji zawodowej…