Początek: 24 maja 2018
14:00
Koniec: 24 maja 2018
17:00

Miejsce wydarzenia

Augustowskie Centrum Edukacyjne

GPS: -

FD-57

Zakres szkolenia:

  • Dobre praktyki w realizacji działań zespołów przedmiotowych branży budowlanej.
  • Przykłady przedsięwzięć innowacyjnych, analiza egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe i wnioski do dalszej pracy.
  • Współpraca z partnerami społecznymi w zakresie kształcenia zawodowego.

Adresaci: nauczyciele kształcenia zawodowego

Liczba godzin dydaktycznych: 3

Uwaga:  miejsce realizacji – siedziba wybranej szkoły prowadzącej kształcenie w zawodach budowlanych.

ZAPISZ MNIE NA TEN KURS zostaniesz przeniesiony do formularza, gdzie możesz dokonać zgłoszenia
Opłata za kurs
Darmowy
0,00

Kierownik

Krystyna Osakowicz

NAUCZYCIEL KONSULTANT
mgr inż. inżynierii środowiska
Obszary działań:
[lists style="style4"]
  • realizacja podstawy programowej teoretycznego i praktycznego kształcenia w zawodzie,
  • tworzenie i modyfikacja programu nauczania dla zawodu, wsparcie w zakresie edukacji zawodowej…