Początek: 29 maja 2018
15:00
Koniec: 29 maja 2018
17:30

Miejsce wydarzenia

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, ul. Mikołaja Reja 67B

GPS: 54.121242813598, 22.928089066038

FD-117

Zakres szkolenia:

  • Wolontariat w szkole i środowisku.
  • Diagnoza lokalna.
  • Sojusznicy, fundusze i działania.
  • Prezentacja działań.

Adresaci: nauczyciele przedszkoli, szkół i placówek oświatowych

Liczba godzin dydaktycznych: 3

ZAPISZ MNIE NA TEN KURS zostaniesz przeniesiony do formularza, gdzie możesz dokonać zgłoszenia
Opłata za kurs
Darmowy
0,00

Kierownik

Jan Bielecki

NAUCZYCIEL KONSULTANT
mgr historii, coach, edukator, ekspert w sprawie awansu zawodowego nauczycieli, egzaminator, ekspert w sprawie podstawy programowej, lider profilaktyki agresji i przemocy, edukator mediatorów rówieśniczych, mediator, doktorant UW.
Obszary działań:
[lists…