Początek: 10 kwietnia 2018
15:00
Koniec: 10 kwietnia 2018
17:30

Miejsce wydarzenia

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, ul. Mikołaja Reja 67B

GPS: 54.121242813598, 22.928089066038

FD-28

Zakres szkolenia:

  • Projektowanie pracy wychowawczej w kontekście nowej podstawy programowej.
  • Style uczenia się.
  • Rodzaje pamięci.
  • Motywacja do działania.

Adresaci:  nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek oświatowych

Liczba godzin dydaktycznych: 3

ZAPISZ MNIE NA TEN KURS zostaniesz przeniesiony do formularza, gdzie możesz dokonać zgłoszenia
Opłata za kurs
Darmowy
0,00

Kierownik

Jan Bielecki

NAUCZYCIEL KONSULTANT
mgr historii, coach, edukator, ekspert w sprawie awansu zawodowego nauczycieli, egzaminator, ekspert w sprawie podstawy programowej, lider profilaktyki agresji i przemocy, edukator mediatorów rówieśniczych, mediator, doktorant UW.
Obszary działań:
[lists…