Początek: 20 marca 2018
15:00
Koniec: 20 marca 2018
18:10

Miejsce wydarzenia

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, ul. Mikołaja Reja 67B

GPS: 54.121242813598, 22.928089066038

FD-62

Zakres szkolenia:

  • Potrzeby szkoły i cele rozwoju szkoły/placówki.
  • Planowanie działań rozwojowych szkoły/placówki.
  • Techniki planowania.
  • Współpraca zespołów nauczycielskich.

Adresaci: dyrektorzy i nauczyciele przedszkoli, szkół i placówek oświatowych

Liczba godzin dydaktycznych: 4

ZAPISZ MNIE NA TEN KURS zostaniesz przeniesiony do formularza, gdzie możesz dokonać zgłoszenia
Opłata za kurs
Dane do przelewu
Nr konta: 92 1500 1719 1217 1002 1951 0000 Odbiorca: Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach 16-400 Suwałki, ul. Mikołaja Reja 67B Tytuł przelewu: FD-62, W poszukiwaniu potrzeb oraz celów rozwoju szkoły
10,00

Kierownik

Jan Bielecki

NAUCZYCIEL KONSULTANT
mgr historii, coach, edukator, ekspert w sprawie awansu zawodowego nauczycieli, egzaminator, ekspert w sprawie podstawy programowej, lider profilaktyki agresji i przemocy, edukator mediatorów rówieśniczych, mediator, doktorant UW.
Obszary działań:
[lists…