Początek: 11 kwietnia 2018
15:00
Koniec: 11 kwietnia 2018
18:15

Miejsce wydarzenia

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, ul. Mikołaja Reja 67B

GPS: 54.120920533353, 22.928279751451

FD-16

Zakres szkolenia:

Podstawa programowa – IV.

Rozumowanie i argumentacja:

  • prowadzenie prostych rozumowań na materiale dydaktycznym z zakresu szkoły podstawowej,
  • dostrzeganie podobieństw, regularności, analogii,
  • posługiwanie się językiem matematyki,
  • samodzielność ucznia i odwaga w poruszaniu się w zakresie materiału nauczania z wykorzystaniem posiadanej wiedzy, zgodnie z zasadami,
  • sposoby motywowania ucznia do kreatywności w uczeniu się matematyki.

Adresaci: nauczyciele matematyki w klasach IV-VII szkoły podstawowej

Osoba prowadząca: s. Leokadia Wojciechowska

Liczba godzin dydaktycznych: 4

ZAPISZ MNIE NA TEN KURS zostaniesz przeniesiony do formularza, gdzie możesz dokonać zgłoszenia
Opłata za kurs
Dane do przelewu
Nr konta: 92 1500 1719 1217 1002 1951 0000 Odbiorca: Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach 16-400 Suwałki, ul. Mikołaja Reja 67B Tytuł przelewu: FD-16, Twierdzenie Jasia, czyli o radości odkrywania na lekcjach matematyki
10,00

Kierownik

Jarosław Cezary Słabiński

NAUCZYCIEL KONSULTANT, WICEDYREKTOR
wicedyrektor Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, koordynator Laboratorium Innowacji i-Lab, koordynator merytoryczny Podlaskiej Platformy Edukacyjnej
Obszary działań:
[lists style="style4"]
  • nowe technologie w dydaktyce,
  • wykorzystanie tabletów w edukacji,
  • innowacje pedagogiczne,