Początek: 27 lutego 2018
14:00
Koniec: 27 lutego 2018
17:30

Miejsce wydarzenia

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, ul. Mikołaja Reja 67B

GPS: 54.12121586414, 22.928119721383

FD-60

Zakres szkolenia:

 • Zwoływanie i ustalanie porządku posiedzeń rady pedagogicznej.
 • Zasady prowadzenia posiedzeń, realizacji poszczególnych punktów porządku obrad, głosowań i wyborów.
 • Dokumentacja: zarządzenia zwołujące, protokoły, uchwały.
 • Regulamin rady pedagogicznej.

Adresaci: zainteresowani dyrektorzy szkół, szczególnie ze stażem do 3 lat

Liczba godzin dydaktycznych: 3

ZAPISZ MNIE NA TEN KURS zostaniesz przeniesiony do formularza, gdzie możesz dokonać zgłoszenia
Opłata za kurs
Darmowy
0,00

Kierownik

Andrzej Mirosław Matusiewicz

NAUCZYCIEL KONSULTANT
mgr historii
Obszary działań:
[lists style="style4"]
 • innowacje pedagogiczne,
 • samorząd uczniowski,
 • promocja szkoły i budowanie jej wizerunku,
 • ceremoniał szkolny,
 • statut szkoły,
 • dzieje oświaty,
 • historia Suwalszczyzny.
[/lists]