Początek: 24 kwietnia 2018
13:00
Koniec: 24 kwietnia 2018
16:10

Miejsce wydarzenia

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, ul. Mikołaja Reja 67B

GPS: 54.121242813598, 22.928089066038

FD-29

Zakres szkolenia:

  • Patron jako wzór do naśladowania, źródło inspiracji i sposób integracji społeczności szkolnej i lokalnej.
  • Patron szkoły w programie profilaktyczno-wychowawczym szkoły.
  • Przykłady dobrych praktyk – organizacja Dnia Patrona.

Adresaci:  dyrektorzy i nauczyciele przedszkoli, szkół i placówek oświatowych

Uwaga: konferencja kierowana jest także do dyrektorów i nauczycieli, którzy w przyszłości zamierzają podjąć działania związane z nadaniem szkole/placówce imienia

Liczba godzin dydaktycznych: 4

ZAPISZ MNIE NA TEN KURS zostaniesz przeniesiony do formularza, gdzie możesz dokonać zgłoszenia
Opłata za kurs
Darmowy
0,00

Kierownik

Jan Bielecki

NAUCZYCIEL KONSULTANT
mgr historii, coach, edukator, ekspert w sprawie awansu zawodowego nauczycieli, egzaminator, ekspert w sprawie podstawy programowej, lider profilaktyki agresji i przemocy, edukator mediatorów rówieśniczych, mediator, doktorant UW.
Obszary działań:
[lists…