Początek: 23 kwietnia 2018
15:30
Koniec: 23 kwietnia 2018
18:45

Miejsce wydarzenia

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, ul. Mikołaja Reja 67B

GPS: 54.121179931528, 22.928441602515

FD-121

Zakres szkolenia:

  • Pojęcia ustawowe właściwe dla postępowania w sprawach nieletnich: demoralizacja, nieletni, małoletni, młodociany, czyn karalny, pokrzywdzony.
  • Zasady postępowania w sprawie nieletniego.
  • Środki wychowawcze, lecznicze i poprawcze wymierzane nieletniemu oraz kary przewidziane w kodeksie karnym.
  • Najczęściej popełniane przez nieletnich przestępstwa, w tym internetowe.
  • Współpraca szkoły z kuratorem sądowym w sprawach nieletnich.
  • Obowiązki nauczyciela jako funkcjonariusza publicznego w sprawach nieletnich.

Adresaci: pedagodzy szkolni, zainteresowani nauczyciele

Osoba prowadząca: Natalia Górska (nauczyciel akademicki PWSZ w Suwałkach)

Liczba godzin dydaktycznych: 4

ZAPISZ MNIE NA TEN KURS zostaniesz przeniesiony do formularza, gdzie możesz dokonać zgłoszenia
Opłata za kurs
Dane do przelewu
Nr konta: 92 1500 1719 1217 1002 1951 0000 Odbiorca: Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach 16-400 Suwałki, ul. Mikołaja Reja 67B Tytuł przelewu: FD-121, Odpowiedzialność nieletnich w świetle prawa
10,00

Kierownik

Joanna Jadwiga Stabińska

NAUCZYCIEL KONSULTANT
mgr filologii polskiej
Obszary działań:
[lists style="style4"]
  • pomoc psychologiczno-pedagogiczna,
  • edukacja włączająca,
  • planowanie działań wychowawczych i profilaktycznych.
[/lists]