Początek: 13 marca 2018
15:00
Koniec: 13 marca 2018
18:30

Miejsce wydarzenia

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, ul. Mikołaja Reja 67B

GPS: 54.121332645127, 22.92825767044

FD-108

Zakres szkolenia:

  • Podstawy teoretyczne i zastosowanie Metody Dobrego Startu.
  • Rodzaje ćwiczeń i struktura zajęć w Metodzie Dobrego Startu.
  • Wersje i programy Metody Dobrego Startu.
  • Organizowanie zajęć prowadzonych Metodą Dobrego Startu.

Adresaci: psychologowie, logopedzi, nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych, ośrodków szkolno-wychowawczych, ośrodków rehabilitacyjno-wychowawczych, szkół specjalnych, klas integracyjnych

Liczba godzin dydaktycznych: 5

Osoba prowadząca: Małgorzata Bukowska, nauczyciel SOSW nr 1 w Suwałkach

ZAPISZ MNIE NA TEN KURS zostaniesz przeniesiony do formularza, gdzie możesz dokonać zgłoszenia
Opłata za kurs
Dane do przelewu
Nr konta: 92 1500 1719 1217 1002 1951 0000 Odbiorca: Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach 16-400 Suwałki, ul. Mikołaja Reja 67B Tytuł przelewu: FD-108, Metoda Dobrego Startu
10,00

Kierownik

Leszek Dąbrowski

NAUCZYCIEL KONSULTANT
mgr pedagogiki
Obszary działań:
[lists style="style4"]
  • pomoc psychologiczno-pedagogiczna,
  • organizacja kształcenia dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego,
  • edukacja włączająca i integracyjna.
[/lists]