Początek: 24 września 2018
14:00
Koniec: 24 września 2018
18:15

Miejsce wydarzenia

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, ul. Mikołaja Reja 67B

GPS: 1, 1

FD-87

Zakres szkolenia:

  • Zasady konstruowania Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego (IPET).
  • Analiza zgodności IPET z aktualnymi wymogami prawa.

Adresaci: nauczyciele szkół podstawowych konstruujący IPET-y

Liczba godzin dydaktycznych: 5

Osoba prowadząca: Iwona Nowak

ZAPISZ MNIE NA TĘ FORMĘ zostaniesz przeniesiony do formularza, gdzie możesz dokonać zgłoszenia
Opłata za kurs
Dane do przelewu:
Nr konta: 92 1500 1719 1217 1002 1951 0000 Odbiorca: Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach 16-400 Suwałki, ul. Mikołaja Reja 67B Tytuł przelewu: FD-87, Konstruowanie Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego
10,00

Kierownik

Iwona Nowak

NAUCZYCIEL KONSULTANT
mgr teologii, absolwentka studiów podyplomowych o kierunku pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
Obszary działań:
[lists style="style4"]
  • pomoc psychologiczno-pedagogiczna,
  • nauczanie religii,
  • praca wychowawcza w szkole,
  • innowacje pedagogiczne.
[/lists]