Początek: 12 czerwca 2018
15:00
Koniec: 12 czerwca 2018
17:30

Miejsce wydarzenia

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, ul. Mikołaja Reja 67B

GPS: 54.121242813598, 22.928089066038

FD-120

Zakres szkolenia:

  • Kompetencje kluczowe drogą twórczego rozwoju.
  • Praca zespołowa w szkole.
  • Realizacja projektów eTwinning a nowa podstawa programowa.
  • Przykłady dobrej praktyki.

Adresaci: nauczyciele przedszkoli, szkół i placówek oświatowych

Liczba godzin dydaktycznych: 3

ZAPISZ MNIE NA TEN KURS zostaniesz przeniesiony do formularza, gdzie możesz dokonać zgłoszenia
Opłata za kurs
Darmowy
0,00

Kierownik

Jan Bielecki

NAUCZYCIEL KONSULTANT
mgr historii, coach, edukator, ekspert w sprawie awansu zawodowego nauczycieli, egzaminator, ekspert w sprawie podstawy programowej, lider profilaktyki agresji i przemocy, edukator mediatorów rówieśniczych, mediator, doktorant UW.
Obszary działań:
[lists…