Początek: 27 lutego 2018
15:30
Koniec: 27 lutego 2018
18:45

Miejsce wydarzenia

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, ul. Mikołaja Reja 67B

GPS: 54.121179931528, 22.928441602515

FD-34

Zakres szkolenia:

Indywidualizacja pracy nauczyciela z uczniami:

  • niedostosowanymi społecznie i zagrożonymi niedostosowaniem,
  • niesłyszącymi lub słabosłyszącymi,
  • niewidzącymi lub słabowidzącymi,
  • będącymi w sytuacji kryzysowej lub traumatycznej.

Adresaci: nauczyciele, pedagodzy

Liczba godzin dydaktycznych: 4

ZAPISZ MNIE NA TEN KURS zostaniesz przeniesiony do formularza, gdzie możesz dokonać zgłoszenia
Opłata za kurs
Dane do przelewu
Nr konta: 92 1500 1719 1217 1002 1951 0000 Odbiorca: Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach 16-400 Suwałki, ul. Mikołaja Reja 67B Tytuł przelewu: FD-34,Indywidualizacja w praktyce
10,00

Kierownik

Joanna Jadwiga Stabińska

NAUCZYCIEL KONSULTANT
mgr filologii polskiej
Obszary działań:
[lists style="style4"]
  • pomoc psychologiczno-pedagogiczna,
  • edukacja włączająca,
  • planowanie działań wychowawczych i profilaktycznych.
[/lists]