Początek: 26 marca 2018
14:00
Koniec: 26 marca 2018
17:30

Miejsce wydarzenia

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, ul. Mikołaja Reja 67B

GPS: 54.121242813598, 22.928089066038

FD-61

Zakres szkolenia:

  • Mediacje kluczem do rozwiązywania konfliktów.
  • Strefa empatii – mediacje rówieśnicze.
  • Mediacje rówieśnicze jako metoda wychowawcza.
  • Czy jest możliwe w szkole porozumiewanie się bez barier?
  • O komunikacji we współczesnej szkole.
  • Mediacje w szkole – przykłady dobrej praktyki.

Adresaci: dyrektorzy i nauczyciele przedszkoli, szkół i placówek oświatowych

Liczba godzin dydaktycznych: 5

Osoby prowadzące: Anna Ficek, Jerzy Śliwa – Polska Izba Mediatorów

ZAPISZ MNIE NA TEN KURS zostaniesz przeniesiony do formularza, gdzie możesz dokonać zgłoszenia
Opłata za kurs
Darmowy
0,00

Kierownik

Jan Bielecki

NAUCZYCIEL KONSULTANT
mgr historii, coach, edukator, ekspert w sprawie awansu zawodowego nauczycieli, egzaminator, ekspert w sprawie podstawy programowej, lider profilaktyki agresji i przemocy, edukator mediatorów rówieśniczych, mediator, doktorant UW.
Obszary działań:
[lists…