Początek: 25 kwietnia 2018
14:30
Koniec: 25 kwietnia 2018
17:45

Miejsce wydarzenia

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, ul. Mikołaja Reja 67B

GPS: 54.121059, 22.92802

FD-65

Zakres szkolenia:

  • Porządkowanie i analiza informacji – opracowanie macierzy danych.
  • Interpretacja wyników badań – formułowanie wniosków i rekomendacji.
  • Wykorzystanie rekomendacji do formułowania zadań ukierunkowanych na doskonalenie pracy i rozwój szkoły/placówki oświatowej.

Adresaci: dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół, zespoły ds. ewaluacji, zainteresowani nauczyciele

Liczba godzin dydaktycznych: 4

Uwaga: na zajęcia należy przynieść projekt ewaluacji i dane uzyskane w trakcie badania

ZAPISZ MNIE NA TEN KURS zostaniesz przeniesiony do formularza, gdzie możesz dokonać zgłoszenia
Opłata za kurs
Dane do przelewu
Nr konta: 92 1500 1719 1217 1002 1951 0000 Odbiorca: Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach 16-400 Suwałki, ul. Mikołaja Reja 67B Tytuł przelewu: FD-65, Ewaluacja wewnętrzna – od porządkowania danych do wniosków i rekomendacji w raporcie
10,00

Kierownik

Lidia Kłoczko

NUCZYCIEL KONSULTANT, DYREKTOR
dyrektor Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach
Kwalifikacje w zakresie:
[lists style="style4"]
  • edukacji polonistycznej,
  • zarządzania oświatą,
  • sprawowania nadzoru pedagogicznego,
  • pracy edukatorskiej.
[/lists]
Doskonalenie nauczycieli w obszarach:
[lists style="style4"]
Telefon: