Początek: 15 maja 2018
15:30
Koniec: 15 maja 2018
18:45

Warning: Illegal string offset 'map' in /home/censuwalki/ftp/wp/wp-content/themes/directory2/ait-theme/includes/ait-custom-search.php on line 30

Warning: Illegal string offset 'address' in /home/censuwalki/ftp/wp/wp-content/themes/directory2/ait-theme/includes/ait-custom-search.php on line 30

Warning: Illegal string offset 'map' in /home/censuwalki/ftp/wp/wp-content/themes/directory2/ait-theme/includes/ait-custom-search.php on line 31

Warning: Illegal string offset 'latitude' in /home/censuwalki/ftp/wp/wp-content/themes/directory2/ait-theme/includes/ait-custom-search.php on line 31

Warning: Illegal string offset 'map' in /home/censuwalki/ftp/wp/wp-content/themes/directory2/ait-theme/includes/ait-custom-search.php on line 32

Warning: Illegal string offset 'longitude' in /home/censuwalki/ftp/wp/wp-content/themes/directory2/ait-theme/includes/ait-custom-search.php on line 32

Warning: Illegal string offset 'map' in /home/censuwalki/ftp/wp/wp-content/themes/directory2/ait-theme/includes/ait-custom-search.php on line 33

Warning: Illegal string offset 'swheading' in /home/censuwalki/ftp/wp/wp-content/themes/directory2/ait-theme/includes/ait-custom-search.php on line 33

Warning: Illegal string offset 'map' in /home/censuwalki/ftp/wp/wp-content/themes/directory2/ait-theme/includes/ait-custom-search.php on line 34

Warning: Illegal string offset 'swpitch' in /home/censuwalki/ftp/wp/wp-content/themes/directory2/ait-theme/includes/ait-custom-search.php on line 34

Warning: Illegal string offset 'map' in /home/censuwalki/ftp/wp/wp-content/themes/directory2/ait-theme/includes/ait-custom-search.php on line 35

Warning: Illegal string offset 'swzoom' in /home/censuwalki/ftp/wp/wp-content/themes/directory2/ait-theme/includes/ait-custom-search.php on line 35

Warning: Illegal string offset 'map' in /home/censuwalki/ftp/wp/wp-content/themes/directory2/ait-theme/includes/ait-custom-search.php on line 36

Warning: Illegal string offset 'streetview' in /home/censuwalki/ftp/wp/wp-content/themes/directory2/ait-theme/includes/ait-custom-search.php on line 36

FD-33

Zakres szkolenia:

  • Przepisy prawne dotyczące kształcenia dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
  • Specyfika funkcjonowania dziecka niepełnosprawnego (sfera społeczna, sfera emocjonalna, możliwości edukacyjne, trudności).
  • Diagnoza funkcjonalna jako podstawa oddziaływań edukacyjnych i terapeutycznych.
  • Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny (IPET).
  • Uczeń z opinią o dostosowaniu wymagań – specyfika funkcjonowania, formy i metody dostosowania wymagań.

Adresaci: wychowawcy, pedagodzy, specjaliści

Liczba godzin dydaktycznych: 8

Osoby prowadzące: Leszek Dąbrowski, Joanna Stabińska

Uwagi: dwa spotkania po 4 godziny dydaktyczne.

 

Opłata za kurs
Dane do przelewu
Nr konta: 92 1500 1719 1217 1002 1951 0000 Odbiorca: Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach 16-400 Suwałki, ul. Mikołaja Reja 67B Tytuł przelewu: FD-33, Edukacja włączająca – uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych w szkole ogólnodostępnej
10,00

Kierownik


Warning: Illegal string offset 'subtitle' in /home/censuwalki/ftp/wp/wp-content/uploads/cache/directory2/_wplatte/_parts.single-event-organizer.php-3aaf248a5001711a04590c89d96c0da9.php on line 40

Warning: Illegal string offset 'telephone' in /home/censuwalki/ftp/wp/wp-content/uploads/cache/directory2/_wplatte/_parts.single-event-organizer.php-3aaf248a5001711a04590c89d96c0da9.php on line 47

Warning: Illegal string offset 'email' in /home/censuwalki/ftp/wp/wp-content/uploads/cache/directory2/_wplatte/_parts.single-event-organizer.php-3aaf248a5001711a04590c89d96c0da9.php on line 57

Warning: Illegal string offset 'web' in /home/censuwalki/ftp/wp/wp-content/uploads/cache/directory2/_wplatte/_parts.single-event-organizer.php-3aaf248a5001711a04590c89d96c0da9.php on line 67

Warning: Illegal string offset 'map' in /home/censuwalki/ftp/wp/wp-content/themes/directory2/ait-theme/includes/ait-custom-search.php on line 30

Warning: Illegal string offset 'address' in /home/censuwalki/ftp/wp/wp-content/themes/directory2/ait-theme/includes/ait-custom-search.php on line 30

Warning: Illegal string offset 'map' in /home/censuwalki/ftp/wp/wp-content/themes/directory2/ait-theme/includes/ait-custom-search.php on line 31

Warning: Illegal string offset 'latitude' in /home/censuwalki/ftp/wp/wp-content/themes/directory2/ait-theme/includes/ait-custom-search.php on line 31

Warning: Illegal string offset 'map' in /home/censuwalki/ftp/wp/wp-content/themes/directory2/ait-theme/includes/ait-custom-search.php on line 32

Warning: Illegal string offset 'longitude' in /home/censuwalki/ftp/wp/wp-content/themes/directory2/ait-theme/includes/ait-custom-search.php on line 32

Warning: Illegal string offset 'map' in /home/censuwalki/ftp/wp/wp-content/themes/directory2/ait-theme/includes/ait-custom-search.php on line 33

Warning: Illegal string offset 'swheading' in /home/censuwalki/ftp/wp/wp-content/themes/directory2/ait-theme/includes/ait-custom-search.php on line 33

Warning: Illegal string offset 'map' in /home/censuwalki/ftp/wp/wp-content/themes/directory2/ait-theme/includes/ait-custom-search.php on line 34

Warning: Illegal string offset 'swpitch' in /home/censuwalki/ftp/wp/wp-content/themes/directory2/ait-theme/includes/ait-custom-search.php on line 34

Warning: Illegal string offset 'map' in /home/censuwalki/ftp/wp/wp-content/themes/directory2/ait-theme/includes/ait-custom-search.php on line 35

Warning: Illegal string offset 'swzoom' in /home/censuwalki/ftp/wp/wp-content/themes/directory2/ait-theme/includes/ait-custom-search.php on line 35

Warning: Illegal string offset 'map' in /home/censuwalki/ftp/wp/wp-content/themes/directory2/ait-theme/includes/ait-custom-search.php on line 36

Warning: Illegal string offset 'streetview' in /home/censuwalki/ftp/wp/wp-content/themes/directory2/ait-theme/includes/ait-custom-search.php on line 36