Początek: 15 maja 2018
15:30
Koniec: 15 maja 2018
18:45

Miejsce wydarzenia

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, ul. Mikołaja Reja 67B

GPS: 54.121332645127, 22.92825767044

FD-33

Zakres szkolenia:

  • Przepisy prawne dotyczące kształcenia dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
  • Specyfika funkcjonowania dziecka niepełnosprawnego (sfera społeczna, sfera emocjonalna, możliwości edukacyjne, trudności).
  • Diagnoza funkcjonalna jako podstawa oddziaływań edukacyjnych i terapeutycznych.
  • Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny (IPET).
  • Uczeń z opinią o dostosowaniu wymagań – specyfika funkcjonowania, formy i metody dostosowania wymagań.

Adresaci: wychowawcy, pedagodzy, specjaliści

Liczba godzin dydaktycznych: 8

Osoby prowadzące: Leszek Dąbrowski, Joanna Stabińska

Uwagi: dwa spotkania po 4 godziny dydaktyczne.

 

Opłata za kurs
Dane do przelewu
Nr konta: 92 1500 1719 1217 1002 1951 0000 Odbiorca: Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach 16-400 Suwałki, ul. Mikołaja Reja 67B Tytuł przelewu: FD-33, Edukacja włączająca – uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych w szkole ogólnodostępnej
10,00

Kierownik

Leszek Dąbrowski

NAUCZYCIEL KONSULTANT
mgr pedagogiki
Obszary działań:
[lists style="style4"]
  • pomoc psychologiczno-pedagogiczna,
  • organizacja kształcenia dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego,
  • edukacja włączająca i integracyjna.
[/lists]