Początek: 22 maja 2018
13:00
Koniec: 22 maja 2018
17:30

Miejsce wydarzenia

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, ul. Mikołaja Reja 67B

GPS: 54.117385, 22.9288001

FD-66

Zakres szkolenia:

  • Regulacje prawne w zakresie działalności innowacyjnej i eksperymentalnej szkoły.
  • Doskonalenie warsztatu nauczyciela: inspiracje i innowacje.
  • „Pokazać – przekazać” – przykłady dobrych praktyk.
  • Edukacja pozaszkolna i jej rola w działalności szkoły. Inicjatywność i przedsiębiorczość jako kompetencje kluczowe.

Adresaci: dyrektorzy i nauczyciele wszystkich typów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych

Liczba godzin dydaktycznych: 5

Osoby prowadzące: Dorota Hołownia-Dudek, Andrzej Matusiewicz, dr Jarosław Schabieński, Jarosław Cezary Słabiński, Jan Bielecki

ZAPISZ MNIE NA TEN KURS zostaniesz przeniesiony do formularza, gdzie możesz dokonać zgłoszenia
Opłata za kurs
Darmowy
0,00

Kierownik

Jan Bielecki

NAUCZYCIEL KONSULTANT
mgr historii, coach, edukator, ekspert w sprawie awansu zawodowego nauczycieli, egzaminator, ekspert w sprawie podstawy programowej, lider profilaktyki agresji i przemocy, edukator mediatorów rówieśniczych, mediator, doktorant UW.
Obszary działań:
[lists…