Zapraszamy na Krajowe seminarium kontaktowe eTwinning „Dziedzictwo kulturowe w projektach eTwinning” – Wigry – 18-19 maja 2018

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie, Biuro eTwinning w Polsce we współpracy z Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach zaprasza na Krajowe seminarium kontaktowe „Dziedzictwo kulturowe w projektach eTwinning” organizowane w dniach 18-19 maja 2018 na terenie Wigierskiego Parku Narodowego. Seminarium skierowane jest do nauczycieli wszystkich przedmiotów pracujących w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych zainteresowanych […]

Ceremoniał pocztów sztandarowych

17 kwietnia 2018 r. Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach zorganizowało w auli I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Suwałkach szkolenie pocztów sztandarowych. Uczestniczyło w nim 14 pocztów szkół z Augustowa, Filipowa, Jeleniewa, Jabłońskich, Płociczna-Tartak, Przebrodu, Rutki-Tartak, Słobódki, Suwałk, Szczuczyna i Wiżajn. Wprowadzenie zatytułowane „Sztandar jako znak i symbol” wygłosił dr Jarosław Schabieński, a część […]

Ministerstwo Środowiska zaprasza szkoły do udziału w akcji „Posprzątajmy Europę” (Let’s Clean Up Europe) – do 30 czerwca

Ministerstwo Środowiska pragnie zaprosić Państwa do włączenia się w akcję Let’s Clean Up Europe! (Posprzątajmy Europę!), która trwa od 1 marca do 30 czerwca. Let’s Clean Up Europe! jest akcją organizowaną w ramach struktury Europejskiego Tygodnia Redukcji Odpadów (European Week for Waste Reduction – dalej: EWWR). Celem EWWR jest podnoszenie stanu świadomości europejskiego społeczeństwa z […]

Podsumowanie konferencji „Rok Niepodległej – środowiska szkolne na rzecz uczczenia stulenia niepodległości”

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach zorganizowało w dniu 23 marca konferencję pod tytułem „Rok Niepodległej – środowiska szkolne na rzecz uczczenia stulenia niepodległości”. Wykład do zebranych na konferencji wygłosił prof. dr hab. Jan Żaryn. Historyk i senator RP mówił o drogach Polaków do niepodległości, akcentując rolę polskich tradycji i suwerennego myślenia tych polskich polityków, którym […]

Literatura stanu wojennego – drugi obieg wydawniczy

Prowadzonemu 15 marca br. w naszym ośrodku przez prof. dr hab. Alinę Kowalczykową seminarium na temat literatury stanu wojennego i drugiego obiegu wydawniczego towarzyszyła wystawa publikacji z tamtego okresu. Uczestnicy szkolenia mogli obejrzeć zarówno wydawnictwa ukazujące się na emigracji, jak i przedruki z tych wydawnictw, publikacje ukazujące się cyklicznie (choć nieregularnie), niskonakładowe materiały przykościelne, których […]

Relacja z IX Konferencji Metodycznej dyrektorów i nauczycieli szkół zawodowych województwa podlaskiego

W dniu 20 marca 2018 r. Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach zorganizowało IX Konferencję Metodyczną dyrektorów i nauczycieli szkół zawodowych województwa podlaskiego pod Honorowym Patronatem Podlaskiego Kuratora Oświaty. Tematem tegorocznego spotkania było „Kształcenie zawodowe szansą i wyzwaniem”. W konferencji uczestniczyło 50 dyrektorów i nauczycieli z kilkunastu szkół zawodowych, przedstawiciele Kuratorium Oświaty w Białymstoku, Ośrodka Rozwoju […]

Zaproszenie do udziału w Wojewódzkim Konkursie Metodycznym „ROK NIEPODLEGŁOŚCI” – do 24 maja

 Zapraszamy nauczycieli wszystkich szkół województwa podlaskiego do udziału w Wojewódzkim Konkursie Metodycznym „ROK NIEPODLEGŁOŚCI” Konkurs został objęty honorowym patronatem Wojewody Podlaskiego. Konkurs został objęty honorowym patronatem Podlaskiego Kuratora Oświaty. 1. Cel konkursu Konkurs ma na celu uczczenie stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę, wzmacnianie postaw patriotycznych oraz podkreślenie roli niepodległości jako kluczowej wartości dla społeczeństwa polskiego. […]

Zapraszamy do udziału w projekcie „Profesjonalni przywódcy w oświacie na terenie województwa podlaskiego”

Szanowni Państwo Dyrektorzy, Wicedyrektorzy i osoby pełniące funkcje kierownicze w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych zapraszamy do udziału w projekcie „Profesjonalni przywódcy w oświacie na terenie województwa podlaskiego”. Projekt jest realizowany przez Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku we współpracy z Towarzystwem AMICUS, na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie […]