DOSKONALENIE ZAWODOWE NAUCZYCIELI W SZKOŁACH / PRZEDSZKOLACH / PLACÓWKACH

TEMATYKA DOSKONALENIA:
Jan Bielecki
 • Sztuka komunikacji, czyli jak skutecznie porozumiewać się we współczesnej szkole – 2 godz.
 • Propozycje pracy z uczniem z nadpobudliwością psychoruchową – 2 godz.
 • Przestrzeń szkolna jako miejsce nauki i życia – 2 godz.
 • Edukacja uczniów z trudnościami w nauce – 2 godz.

Leszek Dąbrowski
 • Uczeń z orzeczeniem poradni psychologiczno-pedagogicznej – opracowanie, realizowanie i modyfikacja IPET – 3 godz.
 • Praca z uczniem niepełnosprawnym ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z autyzmem i zespołem Aspergera – 3 godz.

Dorota Hołownia-Dudek
 • Mózg ucznia jako miejsce pracy nauczyciela – neurodydaktyka w szkole – 4 godz.
 • Zasada nr 1 efektywnego nauczyciela – używam informacji zwrotnej oraz oceniam mój wpływ na uczenie się uczniów – 4 godz.
 • Oceniać kształtując – jak wprowadzać ocenianie kształtujące w szkole – 4 godz.
 • Nauczyciel XXI wieku. Stereotypy w szkole – drogi wyjścia i szukanie nowych rozwiązań – 4 godz.
 • Siła pytań w szkole. Co nas aktywizuje? Co nas motywuje? – 4 godz.

Lidia Kłoczko
 • Ewaluacja wewnętrzna – projekt, narzędzia, analiza danych, raport – 4 godz.
 • Uczeń aktywnym uczestnikiem procesu dydaktycznego – metody i formy pracy angażujące uczniów do nauki – 4 godz.

Jolanta Kubrak
 • Egzamin ósmoklasisty – formuła od roku 2019 i 2022 – 3 godz.
 • Jak zachęcać do czytania? – sposoby motywowania i rozwijania zainteresowań czytelniczych uczniów – 3 godz.
 • Projekt edukacyjny w szkole podstawowej – przygotowanie metodologiczne – 3 godz.

Andrzej Matusiewicz
 • Budowanie wizerunku i promocja szkoły – 2 godz.
 • Samorząd uczniowski w szkole – regulacje prawne, organizacja, zadania – 2 godz.
 • Działalność innowacyjna i eksperymentalna w szkole po zmianach w prawie oświatowym – 2 godz.

Jarosław Schabieński
 • Uroczystości patriotyczne w szkole – symbolika, sposoby realizacji – 2 godz.

Jarosław Cezary Słabiński
 • Jak kształtować postawy uczniów i wychowywać do wartości – 3 godz.
 • Aplikacje komputerowe ułatwiające utrwalanie wiedzy i sprawdzanie efektów kształcenia. Gamifikacja – 2 godz.
 • Sposoby zapobiegania cyberprzemocy – 2 godz.
 • Wykorzystanie programu WBTExpress do tworzenia prezentacji i materiałów dydaktycznych z różnych przedmiotów – 2 godz.

Joanna Stabińska
 • Jak nauczyciel powinien interpretować opinie i orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej – 3 godz.
 • Efektywna pomoc psychologiczno-pedagogiczna (planowanie, organizacja, ewaluacja) – 3 godz.

Andrzej Staszczyk
 • Fonoholizm, czyli „na smyczy telefonu” – 2 godz.
 • Budowa i realizacja Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego – 3 godz.
 • Tworzenie i modyfikacja szkolnego programu nauczania dla zawodu – 10 godz.
 • Szkolny system zapobiegania i reagowania na skutki cyberprzemocy – 3 godz.
 • Zakładanie i prowadzenie szkolnej strony internetowej lub bloga przez zespół – 15 godz.

EDUKATORZY CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI W SUWAŁKACH

Ładowanie…